אלת הצדק
טיולים מאורגנים

עמידה בזמנים ואי סלחנות באשר לאיחורים בטיולים מאורגנים
למדריך הטיול עומדת הזכות, והחובה, לדרוש מחברי הקבוצה לשתף פעולה לטובת הקבוצה כולה ולהתייצב לשעות המפגש, ומי שלא עושה כן משמע שהחליט שלא להשתתף בסיור המתוכנן ואל לו לבוא בטרוניה לאחר מלבדו.
למאמר המלא...
 עמידה בזמנים ואי סלחנות באשר לאיחורים בטיולים מאורגנים

קיום חובת מסירת מידע שנותנות הרשויות בישראל על דרישות לחיסונים
על מארגנות טיולים וסוכנויות הנסיעות לא להסתפק בהפניה לאתר משרד הבריאות אלא עליהן להפנות את הנוסעים לתדריך למרפאות יוצאים לחו"ל שבו מפורטים החיסונים הנדרשים לכלל היעדים בחו"ל והסיכונים הכרוכים בהם לפי המלצת משרד הבריאות.
למאמר המלא...
 קיום חובת מסירת מידע שנותנות הרשויות בישראל על דרישות לחיסונים

על חשיבות מצג מארגנות הטיולים באשר למדריך/מלווה בטיול מאורגן
טוב תעשנה מארגנות הטיולים אם תבחרנה בקפידה ראויה את מצגיהן וכן תדענה לשבץ מדריכים/מלווים המכירים את היעד היטב ובעלי ידע התואם את המצג כאמור.
למאמר המלא...
 על חשיבות מצג מארגנות הטיולים באשר למדריך/מלווה בטיול מאורגן

חובת הקטנת הנזק החלה על המטייל
לגישת בית המשפט, זכותו של הניזוק לפיצויים תישלל לגמרי לגבי הנזק הנמנע, במקרה של אי הקטנת הנזק מצד הנפגע. אז מאבד הנפגע את הזכות לפיצויים לגבי נזק מסוים ומוגדר. על המטייל מוטלת החובה להקטין את נזקו, כמו גם חובת תום הלב ליידע את המדריך ומארגנת הטיול בדבר בעיה מהותית, שהתעוררה, לטענתו, במהלך הטיול, כאשר עדיין ניתן לתקנה ולשפרה. אי מתן ההודעה בזמן אמת מערערת את אמינות עדויות המטיילים ומעמידה בסימן שאלה את החשיבות שייחסו "בזמן אמת" לטענותיהם.
למאמר המלא...
 חובת הקטנת הנזק החלה על המטייל

נזקי גוף במהלך טיול מאורגן
הדין אינו מטיל חובת זהירות קונקרטית (להבדיל מחובת זהירות מושגית) בשל "סיכונים סבירים", ואף אם נקבע כי היה על מארגנת הטיול לצפות את נפילת המטייל במהלך הטיול, אין בכך כדי להטיל עליה אחריות בגין נזקי המטייל, אם נפילה במהלך אותו טיול מהווה סיכון סביר.
למאמר המלא...
 נזקי גוף במהלך טיול מאורגן

יחסי עובד-מעביד בין מדריך טיול/מלווה קבוצה לבין מארגנת הטיול
מדריך טיולים בארץ/מלווה קבוצות לחו"ל המועסק באופן קבוע ע"י חברת תיירות, גם אם לא מידי יום, הנו עובד שהשתלב בעסקי חברת התיירות ומשמש גורם מרכזי בביצוע הטיולים, ואינו בעל מעמד של קבלן עצמאי או משתתף חופשי.
למאמר המלא...
 יחסי עובד-מעביד בין מדריך טיול/מלווה קבוצה לבין מארגנת הטיול

רשלנות, חוסר מקצועיות ומורך לב של מארגנת טיולים
פסק הדין התייחס לאחריות של המארגנת בבחירת המדריך ובאחריות שלה לכך שקיבלה החלטות שגויות ולא בדיעבד אלא בזמן אמת ועליה לקחת אחריות על ההחלטות ולא לגלגל עיניה לכיוון המדריך. במיוחד כאשר התובעים התריעו קודם ליציאה וגם במהלכה, לאורך כל הדרך, על התנהגות המדריך שבאותה עת לא הייתה לה כל סיבה נראית לעין. היה על המארגנת לבדוק את הטענות היטב ולפעול בהתאם. לצערם של כולם היא לא עשתה כן.
למאמר המלא...
 רשלנות, חוסר מקצועיות ומורך לב של מארגנת טיולים

מדריך של פעם בחיים
התובעים טענו כי למן הרגע הראשון הם סברו שהמדריך איננו המדריך המתאים ומשום כך פנו למארגנת הטיול במהלכו של הטיול, ויותר מאשר פנייה אחת, כל אחד בנפרד. חרף כך, לא נעשה דבר על ידי מארגנת הטיול כדי לתקן את המחדל לצורך הקטנת הנזקים שנגרמו ועוגמת הנפש.
למאמר המלא...
 מדריך של פעם בחיים

אחריות מארגן חבילת תיור לנזק שנגרם בסיור בחירה של חברה מקומית
אם המארגן יוכיח שבחר בחברה מקומית בעלת מוניטין, בדק וביקר את החברה המקומית אשר מבצעת את הטיולים ומצאה מיומנת, מקצועית ונעדרת סיכונים, לא תוטל עליו חבות בגין נזק כלשהו ויהיה קשה לראות בו כמי שהתרשל כלפי המשתתפים או הפר חובה אחרת כלפיהם.
למאמר המלא...
 אחריות מארגן חבילת תיור לנזק שנגרם בסיור בחירה של חברה מקומית

גילוי נאות נכון ושני מסמכים חוזיים שאין בלתם
שני המסמכים החוזיים הללו מותאמים לכל נותן שירותי תיירות באופן ספציפי ומדויק, ואין בלתם. לכל חברת תיירות/סוכנות נסיעות/מארגנת טיולים המאפיינים שלה, והתנאי המתלה לחוקיותו, תוקפו ואישורו על ידי בית המשפט הנו עריכתו בהתאם לחוקים ולפסיקה האחרונה המחייבת. והדברים אכן משתנים.
למאמר המלא...
 גילוי נאות נכון ושני מסמכים חוזיים שאין בלתם

מפגש גורלי
הסטטיסטיקה מוכיחה כי מארגנת טיולים ומדריכי טיולים שמבצעים את האמור לעיל מונעים טענות ומחלוקות מיותרות, מפחיתים משמעותית את מספר התלונות במהלך הטיול ולאחריו, מאפשרים למדריך לבצע את עבודתו ביתר קלות, מעלים פלאים את רמת שביעות הרצון של הנוסעים והחשוב מכל, מביאים למצב בו הצדדים יודעים עובר ליציאת הטיול מהן ההתחייבויות והזכויות של כל צד ולמה בדיוק יש לצפות.
למאמר המלא...
 מפגש גורלי

מדריכים שכאלה
אנו מורגלים בנוסעים ומטיילים שונים ומוזרים, לא מקפידים בנימוסים במקרה הטוב ותובעניים בשעת הטיול ותובעים לאחריו במקרה הפחות טוב, קטנוניים, טורדניים ולא הגיוניים, ואפילו כאלה שכל כך כעסו על המדריך שלא משרת אותם כיאות במסגרת "הרכישה" שלהם אותו למשך הטיול שניסו "לקורעו כדג", אך ישנם גם מדריכים תמוהים שכאלה, בין אם כפועל יוצא מיותר מידי שנות הדרכה ובין אם מכיוון שסבלנותם פרחה, הגורמים למטיילים מפח נפש.
למאמר המלא...
 מדריכים שכאלה

להיות בטוח בנוגע לביטוח
מדובר בהספקת "חבילת תיור" מאורגנת שבמסגרתה דואגים לכל צרכיהם של הלקוחות במהלך הטיול המאורגן. בנסיבות אלה, הלקוח, כאדם סביר, רשאי להניח, שהמארגנת תדאג להוצאת ביטוח רפואי ומשנמנעה המארגנת מלהוציא ביטוח רפואי, חובה היה עליה להודיע מבעוד מועד על כך.
למאמר המלא...
 להיות בטוח בנוגע לביטוח