אלת הצדק
מורי דרך

להראות את הדרך
סעיף 9ה לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז-1967, קובע כי סוכנות נסיעות לא תעסיק מורה דרך אלא אם כן הוא בעל רשיון תקף לשמש מורה דרך. יש להטיל עיצומים כספיים בהם מופרות חובות על פי החוק, ואף להעמיד לדין ולהטיל סנקציות כנגד אותם מארגני טיולים המעסיקים מורי דרך לא מוסמכים, לרבות מארגנים וסוכנים מחו"ל. כמו כן, על משרד התיירות למנוע כניסה לאתרים שבפיקוחו, במגבלות הדין, של קבוצות ללא מורה דרך מוסמך ובעל רשיון.
למאמר המלא...
 להראות את הדרך

יחסי עובד-מעביד בין מדריך טיול/מלווה קבוצה לבין מארגנת הטיול
מדריך טיולים בארץ/מלווה קבוצות לחו"ל המועסק באופן קבוע ע"י חברת תיירות, גם אם לא מידי יום, הנו עובד שהשתלב בעסקי חברת התיירות ומשמש גורם מרכזי בביצוע הטיולים, ואינו בעל מעמד של קבלן עצמאי או משתתף חופשי.
למאמר המלא...
 יחסי עובד-מעביד בין מדריך טיול/מלווה קבוצה לבין מארגנת הטיול

על רשלנות, חוסר מקצועיות ומורך לב של מארגנת טיולים
פסק הדין התייחס לאחריות של המארגנת בבחירת המדריך ובאחריות שלה לכך שקיבלה החלטות שגויות ולא בדיעבד אלא בזמן אמת ועליה לקחת אחריות על ההחלטות ולא לגלגל עיניה לכיוון המדריך. במיוחד כאשר התובעים התריעו קודם ליציאה וגם במהלכה, לאורך כל הדרך, על התנהגות המדריך שבאותה עת לא הייתה לה כל סיבה נראית לעין. היה על המארגנת לבדוק את הטענות היטב ולפעול בהתאם. לצערם של כולם היא לא עשתה כן.
למאמר המלא...
 על רשלנות, חוסר מקצועיות ומורך לב של מארגנת טיולים

מדריך של פעם בחיים
נקודת המוצא של מארגנת טיולים צריכה להיות שפניה, הם בהכרח פני המדריכים שלה, הנושאים את הדגל ומקצועיותם נבחנת באמצעות סקר שביעות רצונם של הלקוחות, כמי שדואגת לבחון ולהעניק לטיולים את מיטב המדריכים, ללא כל דופי שאם לא כן, פספסה את המטרה בטיול המאורגן ואת הטעם שאמור טיול מהסוג הזה להותיר אצל ציבור הלקוחות , אותו טעם של עוד... שלא הותיר הטיול דנן ועשה את ההפך.
למאמר המלא...
 מדריך של פעם בחיים