אלת הצדק
השתלמויות

ענף התיירות הינו עולם מיוחד במינו, עתיר ידע, מומחיות ומעורבת בו רגולציה ענפה בינלאומית ופנים-ארצית. היכרות מעמיקה של מערכת הדינים בענף הינה חיונית ביותר לכל מי שעוסק בתיירות, וודאי היכולת ליישמה בפרקטיקה. המפה התיירותית, הדינאמיקה והמגמות בסביבת עבודה זו, מחייבים רמת עדכון גבוהה לשם ביצוע התאמות נדרשות והתמודדות בתנאי שוק המשתנים לעיתים קרובות.

מטרת ההשתלמות בדיני תיירות הינה להעשיר את העולם המקצועי ולהקנות לעוסקים בענף כלים יישומיים וידע מגוון בנושאים הרבים והשונים הקשורים במערכת דיני התיירות. ההשתלמות תקנה את הכלים הטובים ביותר להתמודדות עם האתגרים המקצועיים בעבודה השוטפת.


השתלמות בדיני תיירות כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

1. התפתחויות אחרונות בדיני התיירות בעולם ובישראל.

2. מערכת המשפט בישראל, הערכאות הדיוניות הרלוונטיות והאלטרנטיבות לעוסקים בענף התיירות.

3. תפקיד ופעולות הרשויות בכלל ומשרד התיירות, משרד התחבורה, משרד הכלכלה והרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן בפרט, לרבות בחינת ההוראות וההנחיות היוצאות מאת הרשויות השונות וממשרד התיירות אל העוסקים בענף התיירות.

4. סקירת מעמיקה של החוקים, התקנות והצווים הייעודיים בתחום התיירות.

5. סקירה יסודית של החוקים הכלליים הרבים החלים בתחום התיירות.

6. ניתוח הפסיקה, המעמד המשפטי, האחריות והחובות והזכויות של העוסקים ושל הצרכן.

7. מדיניות והתנהלות משפטית ומקצועית ראויה ונבונה של סוכנויות נסיעות, מארגנות טיולים, סיטונאיות תיירות, חברות תעופה, בתי מלון, מורי דרך, מלווי קבוצות לחו"ל ויזמי תיירות.

8. עוסק בתיירות כלפי עוסק בתיירות/צרכן = אדם.

9. דיני החוזים, חוק הגנת הצרכן ומה שביניהם.

10. יחסי עבודה בתיירות.

11. דיני תעופה.

12. דיני מסחר מקומי ובינלאומי.

13. רגולציה בתיירות.

14. אמנות בינלאומיות בתחום התיירות.

15. ארגונים מקצועיים בינלאומיים בתחום התיירות.

16. ניהול דילמות ופתרון קונפליקטים בתחום התיירות.

17. קשרי גומלין בתחום התיירות.

18. ניסוח ועריכת הסכמים בתחום התיירות.

19. שיתופי פעולה בתיירות.

20. ילקוט כלים, כללים וטיפים מעשיים לדרך.

 
ניתן להתאים השתלמות ספציפית לחברה/סוכנות/סניף.