אלת הצדק
שיט

מעמדה המשפטי של מארגנת ומשווקת שיט ואחריות מנהליה
בית המשפט מציין כי חברת הספנות הכירה את מצב האניה בהתאם לדוחות הליקויים שהונחו בפניה והיה בכוחה לבדוק כי האניה ערוכה לקלוט נוסעים, אולם היא כשלה ושיווקה חבילת נופש ללא ווידוא מוקדם של מצב האניה, ותוך עצימת עיניים לגבי תקלות צפויות.
למאמר המלא...
 מעמדה המשפטי של מארגנת ומשווקת שיט ואחריות מנהליה

לא שיט תענוגות
לעיתים הצפייה לשיט חלומי בנוסח "ספינת האהבה" אינה מתממשת בשל מעשים ו/או מחדלים של חברת הספנות. פעמים אחרות זהו דווקא הנוסע הקנטרן שאינו יודע להתענג ומחפש בכל מאודו כל תקלה או סיבה לתבוע את חברת הספנות, אפילו קלת ערך, ובמקום לשתף פעולה עם גורמי חברת הספנות בניסיונם להתגבר על התקלות ולאפשר לו להמשיך ליהנות מהשיט, הוא בוחר לחשוב על עתידו בבית המשפט.
למאמר המלא...
 לא שיט תענוגות

חוזה לך, ברך!
חוזה נהיר וברור, פשוט אך ממצא, כזה המטמיע לתוכו את כוונת הצדדים האמיתית ושאינו משאיר מקום לעמדה כבושה, עם מנגנונים לפתרון כל קונפליקט צפוי וכן קונפליקט שאינו צפוי אך מקבל מענה המבוסס על תשתית שנקבעה מבעוד מועד לפתרונו גם בעתיד הרחוק, המותאם לצדדים הספציפיים, לאינטרסים שלהם ושל הענף בו הינם פועלים ולשינויים המתרחשים, יש בו כדי ליצור וודאות, לחסוך לצדדים הרבה זמן, כסף וכאב ראש, ולדאוג לכך שלא יתווספו כקורבנות נוספים.
למאמר המלא...
 חוזה לך, ברך!

גילוי נאות נכון ושני מסמכים חוזיים שאין בלתם
שני המסמכים החוזיים הללו מותאמים לכל נותן שירותי תיירות באופן ספציפי ומדויק, ואין בלתם. לכל חברת תיירות/סוכנות נסיעות/מארגנת תיירות/מארגנת ומשווקת שיט המאפיינים שלה, והתנאי המתלה לחוקיותו, תוקפו ואישורו על ידי בית המשפט הנו עריכתו בהתאם לחוקים ולפסיקה האחרונה המחייבת. והדברים אכן משתנים.
למאמר המלא...
 גילוי נאות נכון ושני מסמכים חוזיים שאין בלתם