אלת הצדק
הסדרת מנגנונים חוזיים

יצירתיות חוזית ועריכת הסכמים הכוללים מנגנונים לשיתוף פעולה מוצלח משולים להפקת אירוע/אירוח מורכב בבית מלון או למשל טיול מאורגן מיוחד ביעד עם מורכבויות רבות. חוזה שכזה מאפשר לעוסקים ודאות ושקט מיוחל וללקוחות חוויה בלתי נשכחת. רצוי גם להטמיע את תכונות האופי, המסוגלות והנתינה של נותן שירותי התיירות לתוך החוזה, ובוודאי ביישומו.

תודעה חוזית הינה הבסיס לתודעת שירות, כמובן למצוינות בשירות, אשר תעניק את החוויה המושלמת ללקוחות, וישנה חשיבות מכרעת להתאמת החוזים לפלחי השוק השונים ועריכת חוזה ספציפי עם כל סוכן/סיטונאי/מארגן/ספק/מלון/חברת תעופה.

רבים מהחוזים הנכרתים בכל יום ברחבי העולם, לרבות בסקטור התיירות, הם חוזים בע"פ. בישראל, דרישת הכתב קיימת רק בחוק המקרקעין ובחוק חוזה ביטוח. ושנכרתים חוזים, במקרים שאין מדובר בתכתובת דוא"ל בלבד, לרוב הם לאקוניים מאוד, לא נותנים ביטוי נכון לאופי ההתקשרות בין הצדדים, ציפיותיהם, מעמדם, חובותיהם וזכויותיהם על-פיו ולא מסדירים את דרכי ההתקשרות העכשווית והעתידית, בהתאם לשינויים שעוד יתרחשו במהלך דרותם תחת קורת חוזה אחת.  

חוזה טוב מאפשר לצדדים מידה מקסימאלית של וודאות ובהירות ומקטין למידה מינימאלית את סימני השאלה ואי הוודאות. חוזה טוב מאוד מבטיח ומשמר את ההישגים שנקבעו עם חתימת החוזה. חוזה מסחרי יעיל ואפקטיבי לא נמדד בהכרח באורכו ובכמות המלל, הסעיפים והעמודים הנכללים בו, ולעיתים קרובות דווקא הפשטות שבחוזה היא שתבטיח את קיומו לאורך זמן ותקדש את מטרתו.

חוזה שלם והרמוני מביא למתן שירות טוב לצדדים עצמם ולצדדים שלישיים, תכליתו למנוע פניות וטענות בדיעבד, מוצדקות או שאינן מוצדקות, הגורמות לכעסים ואי שביעות רצון אצל הצדדים ולקוחותיהם ועבודה מיותרת לכולם.

חשיבות רבה נודעת לחתימה על חוזה ספציפי וייחודי עם כל ספק וספק בנפרד, בכך נמנעים מניסוח חוזה שהנו בבחינת חוזה אחיד, שנכפה על הצד השני, ושיש בו תנאים בלתי מתקבלים על הדעת שיפורשו לרעת המנסח. נותן שירות אינו רשאי לפטור את עצמו מכל אחריות למעשיו, גם אם הוא מעגן אותם בכתובים. במקרה שכזה מדובר במסמך אחיד שאינו חוקי ולפיכך בטל מעיקרו.

צריך להציג דברים כהווייתם. העובדה כי אנשי תיירות מנוסים ומשכילים יוכלו על נקלה לקבל מושג ממשי על תוכן שירותי התיירות שהצד השני מציע אינה מוציאה אי דיוק מכלל ההטעיה. אין לייחס לעוסק בתיירות, קל וחומר ללקוח, ידיעה על הסתייגויות או שינויים שאינם מופיעים במצג. באותו אופן, אין לנקוט בדרך של פיתוי המגלה טפח אך מסתיר טפחיים.

על כן, חוזה נהיר וברור, פשוט אך ממצא, כזה המטמיע לתוכו את כוונת הצדדים האמיתית ושאינו משאיר מקום לעמדה כבושה, עם מנגנונים לפתרון כל קונפליקט צפוי וכן קונפליקט שאינו צפוי אך מקבל מענה המבוסס על תשתית שנקבעה מבעוד מועד לפתרונו גם בעתיד הרחוק, המותאם לצדדים הספציפיים, לאינטרסים שלהם ושל הענף בו הינם פועלים ולשינויים המתרחשים, יש בו כדי ליצור וודאות, לחסוך לצדדים הרבה זמן, כסף וכאב ראש.

להבהרות נוספות, לתיאום פגישת ייעוץ או להפניית התקשרות לעריכת החוזה המושלם ע"י עו"ד אמיר קליינמן, מומחה לדיני תיירות, תוכלו לפנות למשרדנו.