אלת הצדק
בוררות

משרד עו"ד אמיר קליינמן מהווה כתובת מקצועית בתחום התיירות ואלטרנטיבה לפתרון מחלוקות עבור העוסקים בענף התיירות בפעילותם העסקית והצרכנית.

עו"ד אמיר קליינמן משמש בורר מומחה במסגרת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין ומקיים בוררויות מסחריות, מקצועיות ויעילות, תוך דגש על עשיית צדק, בין העוסקים בענף התיירות.

משרדנו מתאים הליך בוררות ייחודי לכל מקרה בהתאם לנסיבותיו ובהתאם לרצונם של הצדדים לעצב את מסגרת הדיון מתוך בחירה חופשית ואוירה נינוחה.

הליך הבוררות מתאים מאוד ליישוב מחלוקת בין העוסקים בענף התיירות וכולל יתרונות רבים ומגוונים, אשר להם ביטוי ומשקל מיוחדים בסקטור עסקי ספציפי זה, ובכלל זה חסכון בזמן יקר, גמישות רבה בהשוואה לבית המשפט, חסכון בהוצאות, שמירה על מוניטין, חשאיות ומתן אפשרות להמשך שיתוף פעולה פורה.

הבוררות מתנהלת באופן יעיל כדי להגיע להכרעה צודקת במחלוקת ואין על הבורר מרות זולת מרותו של חוק הבוררות, הסכם הבוררות והוראות בית המשפט.

הצדדים לבוררות יסכימו האם הבורר יהיה כפוף/פטור ל/מהדין המהותי, כפוף/פטור ל/מסדרי דין, כפוף/פטור ל/מדיני ראיות, רשאי ליתן סעדים זמניים על-פי הכללים, ליתן פסקי ביניים ולפסוק על דרך הפשרה.

פסק הבוררות יהיה מנומק ויינתן לא יאוחר מאשר 7 ימים במסלול סדר דין מהיר ובתוך 30 ימים בהליך רגיל ממועד קבלת הסיכומים האחרונים, או ממועד שמיעת הסיכומים בעל-פה.

פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א (ערעור בפני בורר) או סעיף 29ב (ערעור ברשות לבית המשפט) לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968, התוספות לחוק וכללי המוסד לבוררות והכל לפי החלטת הצדדים.

שכר הבוררות נקבע על ידי הבורר בהתאם להיקף ואופי המחלוקת והבוררות. יחד עם זאת, בוררויות שסכומן עד 250,000 ₪ יתנהלו במסלול "סדר דין מהיר" ושכר טרחת הבורר הנו 10,000 ₪ בתוספת מע"מ לשני הצדדים, לא כולל הוצאות ניהול ההליך, תיעוד מהלך הבוררות, שכ"ט מומחים אם ימונו, אגרות, הוצאות נלוות וכיו"ב. 

עו"ד אמיר קליינמן, מומחה לדיני תיירות המבין את הצרכים והאינטרסים של כל צד, מציע פתרון מקצועי, אפקטיבי ומהיר מאוד למחלוקת עסקית בתחום התיירות. הכול בבוררות נינוחה ועניינית, וביחס אישי והוגן.

להפניית מחלוקת לבוררות ניתן לפנות למשרדנו או למוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.