אלת הצדק
סוף מעשה בשיתוף פעולה תחילה

קיימת ודאות קרובה למדי שכאשר סאגת עמלת האפס בתיק סוכני הנסיעות נגד לופטהנזה-סוויס-יונייטד תסתיים ויהא פסק-דין חלוט, של בית המשפט המחוזי או של בית המשפט העליון בערעור, ובהנחה שהתוצאה לא ממש תשתנה, יפנו סוכני הנסיעות, כל אחד בנפרד, לשקוד על הכנת כתבי תביעה כנגד כל אחת ואחת מחברות התעופה שהפרו את ההסכם ולא ביטלוהו כדין.

על סוכן נסיעות המבקש לזכות בפיצויים בשל הפרת החוזה יהא, בין השאר, להגדיר במדויק את ראשי הנזק ולהביא ראיות לשיעורם, במונחים כספיים, של הנזקים הנטענים ושל הפיצוי המבוקש בגינם.

ברם, כלום הגמול, בגין שירותי השיווק שמעניק סוכן הנסיעות לחברת התעופה במכירת כרטיסי טיסה, שבפועל קיבל סוכן נסיעות פלוני מחברת תעופה אלמונית, כפי שיתברר בתביעה עתידית ספציפית כאמור, איננו סביר ואינו עולה בקנה אחד עם הסכם ההתקשרות בין הצדדים, או שמא איפכא מסתבר ולא רק שכלל לא נגרם נזק לסוכן אלא שהוא אף יצא מרוויח, ואז יש לדחות את התביעה? כל מקרה לגופו ולכל תביעה עניינה.

אין לפסול על הסף את האפשרות שבערעור יכול בית המשפט העליון להפוך את ההחלטה ולקבוע שדה פקטו הסכם ההתקשרות בוטל מכללא, וזאת חרף העובדה שבעדותן ובסיכומיהן הדגישו חברות התעופה כי לא היה בכוונתן לסיים את היחסים החוזיים עם סוכני הנסיעות, היות וכתוצאה מהודעות ביטול העמלות בחרו הצדדים בהתנהגותם שלא לקיים את ההסכם במציאות ובכך ההסכם כולו בוטל מכללא (ובלבד שלא התקיימו חיובים אחרים לפי הסכם ההתקשרות בזמן זה) וכל שיש לקבוע הוא האם יש מקום לפצות את סוכני הנסיעות בגין נסיבות סיום ההסכם, התנהלות חברות התעופה, חוסר תום הלב וכו. 

אפשרות נוספת הינה שבית המשפט העליון ייקבע בערעור כי מי מסוכני הנסיעות שקיבל תמריצים ותמלוגים בגין עמידה ביעדים מסחריים במקום קבלת עמלות קבועות ומוגדרות כבעבר, ביצע למעשה קיבול של הצעתן החדשה של חברות התעופה ובכך נוצרו יחסים חוזיים חדשים, מוסכמים על שני הצדדים.

בפסק הדין ישנו גם מסר חשוב מאוד לחברות התעופה לפיו מוטב להן לחדול מהתנהלותן השגויה, הנסתרת, הבלתי משתפת ואף חסרת תום הלב ביחסיהן עם סוכני הנסיעות וכי אל להן להמשיך בניסיון הלא ראוי להעביר את מה שהן צריכות לשאת בו אל כתפי הלקוחות. מסר מפורש זה יצא לאחרונה תחת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן וכעת מועבר מסר דומה, באגב אורחא, על-ידי בית המשפט.    

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

      

email this page to a friend