אלת הצדק
ביטול עסקת תיירות שנעשתה במקום העסק

ביום 11 באוקטובר 2011 נכנס לתוקף תיקון מס' 3 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2011, לפיו ניתן לבטל עסקה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי שנעשתה במקום העסק, בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות (קודם לכן ניתן היה לבטל עד 7 ימים קודם למועד תחילת השירות).

התקנות לא יחולו על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל (בתי מלון, רכב שכור, העברות, אתרים, מופעים וכל שירותי הקרקע בחו"ל), לרבות:

  1. טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת (טיסת המשך).
  2. חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה טיסת המשך.

תנאי לכך שהתקנות לא יחולו במקרים לעיל, הינו שהעוסק גילה לצרכן, בטרם ההתקשרות, את תנאי ביטול העסקה של נותן השירות מחוץ לישראל. נטל  ההוכחה לעניין זו מוטל על העוסק.

"נסיעה" מוגדרת כטיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה למעט הובלת טובין.

יש לשים לב כי אפשרות הביטול בהתאם לתקנות מתייחסת אך ורק למקרים בהם העסקה נעשית במקום העסק. על עסקאות מכר מרחוק ימשיכו לחול ההוראות הקיימות בחוק הגנת הצרכן.

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.      

 

email this page to a friend