אלת הצדק
יחסי עובד-מעביד בין מדריך טיול/מלווה קבוצה לבין מארגנת הטיול

מדריך טיולים בארץ/מלווה קבוצות לחו"ל המועסק באופן קבוע ע"י חברת תיירות, גם אם לא מידי יום, הנו עובד שהשתלב בעסקי חברת התיירות ומשמש גורם מרכזי בביצוע הטיולים, ואינו בעל מעמד של קבלן עצמאי או משתתף חופשי. ההצדקות העומדות בבסיס ההכרה ביחסי עובד-מעביד בין חברת תיירות לבין מדריך בישראל תקפות ביתר שאת בכל הנוגע למדריכי טיולים בחו"ל (סע"ש 44973-07-17 חיים נאור נ' אשת – ארגון שרותי תיירות בע"מ מיום 22.08.2020).

מרדכי עובד מזה מס' שנים כמדריך טיולים מקצועי ב"המן תיירות בע"מ" (להלן: "המן תיירות"). עבודתו של מרדכי, כמו גם של יתר המדריכים בהמן תיירות, מתנהלת באופן כזה שהמן תיירות פונה אליו, בהתראה קצרה או ארוכה, בצורה שאינה סדירה וקבועה, ומבקשת כי יצטרף לטיול ויבצע הדרכה או שילווה קבוצה וינהל סיור בחו"ל. מרדכי נענה תמיד לפניות המן תיירות ושומר על זמינות מתמדת עבורה.   

מרדכי משתלב בפעילות המן תיירות ונתון לפיקוחה, מקבל הוראות באשר למהות הטיולים, מועדי הטיולים, מסלול הטיולים, האתרים, הקבוצה, נותני השירותים, איך כיצד ומתי לבצע כל דבר ופרט, ונמצא עם בקשר רציף עם אנשי המן תיירות במשך הטיול. למרדכי אין אפשרות להטיל וטו על פררוגטיבת הניהול המסורה להמן תיירות להורות לו על כל צעד ושעל. כמו כן, הובלת הטיול מתבצעת באוטובוס מטעם המן תיירות, עם מדריכים נוספים מטעמה וכאשר מרדכי אינו רשאי להביא מדריך טיולים אחר במקומו.   

מרדכי אינו משתתף בתכנון הטיולים ומבצע את עבודתו המקצועית – ניהול, הדרכה וטיפול בבעיות ארגוניות המתעוררות במהלך הטיול – וגם זאת בהתאם למידע מפורט ומדויק שנמסר מהמן תיירות בנוגע לכל טיול וטיול בנפרד. אין חולק, כי מרדכי נקרא לדגל כאשר להמן תיירות דרוש מדריך/מלווה טיולים וגמישותו מצטמצמת להיבט המקצועי של ניהול והדרכת הטיול. רואים גמישות זו כביטוי לפעולתו כ"בעל מקצוע" ולא כ"משתתף חופשי". 

משך הזמן הארוך של הקשר בין מרדכי לבין המן תיירות מלמד על כך שלא מדובר בעסקה ספורדית, אלא ביחסים מתמשכים. קיים חוזה עבודה הן בימים בהם מתבצעת עבודה בפועל והן בימים בהם ממתין מרדכי להזמנת עבודה (דב"ע נו/15-4 מועצת פועלי רחובות – מכון ויצמן למדע,  פד"ע ל' 163; ע"ע 1189/00 אילנה לוינגר – מדינת ישראל (טרם פורסם); ע"ע 300229/96 עמי כהן נ' "דן" אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ ואח', פד"ע לז 817, עמודים 832-833).    

מרדכי שייך למאגר המדריכים של המן תיירות ולגרעין המרכזי של עובדי החברה ולא נמנה על המעטפת שלה, כל זאת בשים לב למהות העיסוק של המן תיירות כחברת תיירות ובמקצועו וניסיונו של מרדכי כמדריך טיולים (ע"ע 300229/96 עמי כהן נ' "דן" אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ ואח', פד"ע לז 817; ע"ע 300274/96 צדקא נ' מדינת ישראל, פד"ע לו 625 (סעיף 9 לפס"ד); ע"ע 1392/02 ד"ר מנסור טורבטי נ' שירותי בריאות כללית, תק-אר 2004 (1), 88). 

מרדכי לא נותן שירותים להמן תיירות כקבלן עצמאי ואינו נחשב כגורם חיצוני הנותן שירותים, ואין בהגשת חשבוניות כדי לפגוע בהיותו עובד של המן תיירות. מדובר בצורת תשלום מקובלת בענף התיירות בכלל ובנוגע למדריכי הטיולים בפרט (דב"ע מח/137-3 תמר אדר נ' פרסום מלניק בע"מ  פד"ע כ' 60; רות בן ישראל, "דיני עבודה בישראל", עמ' 390; ע"ע 300229/96 עמי כהן נ' "דן" אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ ואח', פד"ע לז 817).

כמו כן, קיימת אחריות שילוחית של המן תיירות כמעבידתו של מרדכי, בין היתר, מכוח הוראות סעיף 13(א)(2) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] וכן כמי שבפועל שלחה את מרדכי לבצע מעשה מטעמה, מכוח הוראות סעיף 14 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] ומכוח חוק השליחות, התשכ"ה-1965. 

 

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

 

email this page to a friend