אלת הצדק
תיאום מחירי כרטיסי טיסה הנרכשים באינטרנט בראי "המגנא כרטא" של זכויות הצרכן והתחרות החופשית

לאחרונה נודע כי רשות ההגבלים העסקיים בודקת חשד כי התאחדות סוכני הנסיעות פנתה למס' חברות תעופה זרות בדרישה שלא תמכורנה כרטיסי טיסה, באמצעות אתרי האינטרנט שלהן, במחיר נמוך יותר מהמחיר המוצע במשרדי סוכנויות הנסיעות.

האם היענות לדרישה האמורה, שמקורה ב"עמלת האפס" (ביטול עמלת בסיס בשיעור של 7% שקיבלו סוכני הנסיעות מחברות התעופה בגין מכירת כרטיס טיסה), שהחלו חלק חברות התעופה הזרות להנהיג, יש בה למנוע תחרות והיא מנוגדת לדיני ההגבלים העסקיים?

הוראות חוק ההגבלים העסקיים אוסרות על קיומה של סיטואציה אשר תוצאתה הינה יצירת הסדר כובל – הסדר (בין מפורש או בין מכללא, בין בכתב ובין בע"פ או בהתנהגות, בין אם מחייב על פי דין וביו אם לאו) לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר – ביחס לקביעת מחירים, שיעור רווחים, חלוקת השוק ואף באשר לאיכות המוצרים או סוגם. האיסור על קיומו של הסדר כובל ללא שהתקבל אישור או פטור מתאים הוא חד משמעי, ברור וקוגנטי.

איסור רחב זה נועד למנוע או להפחית התופעה של היעדר תחרות באותו תחום בשוק חופשי. היעדר תחרות בשוק התיירות באינטרנט יכול להביא לגביית מחירים גבוהים ומופרזים הפוגעים בציבור צרכני התיירות. האיסור על יצירת הסדרים כובלים נועד לעודד תחרותיות אמיתית ונמרצת ולשמרה, ככל הניתן, כך שבסופו של דבר יביא להוזלת מחירים, או אי העלאתם.

מכאן, שאפילו מפגש, שלא למטרות חברתיות, בין נציגי חברות המחזיקות נתח מהותי מהפעילות בתחום מסוים יכול להצביע על קיומו של הסדר כובל האסור על פי הדין. הסיכון והנטל להוכיח כי מפגש שהתקיים לא נועד למניעת תחרות אינו קטן.

ומה במקרה דנא בו החשד נובע ממכתבי דרישה שנשלחו לכאורה? החלפת מידע בין מתחרים בתחום המחירים, אף שאינה מקימה חזקה חלוטה בדבר יצירתו של הסדר כובל, מעלה לפחות חשד בדבר האפשרות לקיומו של הסדר כזה, והיא עשויה ללמד, בהצטרפה לראיות אחרות, על קיומו של הסדר כזה. נכתב כבר ש"יש ליתן לחוק פירוש שימלא תפקיד של מסננת בעלת חורים צרים מספיק כדי לא לאפשר שטיפתם החוצה של מקרים שהחוק ביקש ללוכדם, אבל שיהיו רחבים מספיק כדי לא ללכוד עניינים ונושאים שאינם מעניינו של החוק" (ת.א. י-ם 396/87 קיסין ואח' נ' פטרולגז בע"מ, קובץ החלטות בענייני הגבלים עסקיים, כרך ב' 18).

אם כך, כלום חברת תעופה שלא הגיבה כראוי למכתבי הדרישה הלא ראויים שנשלחו לכאורה, או אפילו הגבילה עצמה באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, נקלעה למלכוד? האם די בפעולה חד צדדית שאינה כוללת תיאום? האם די בראיה לכאורית זו כדי להצביע על תיאום, ולו במשתמע או בהתנהגות? ככלל, העבירה איננה מתגבשת כאשר מתחרים מאותו שוק משנים באופן עצמאי את מחיריהם במקביל או במועדים סמוכים ללא תיאום ביניהם ומתוך החלטה עצמאית של כל מתחרה ומתחרה.

אך האם לאור מכתבי הדרישה לכאורה נשתנה דבר כלשהו בחברות התעופה, ואם כן - האם ניתן לומר כי דברים אמורים בהחלטה עצמאית? רשות ההגבלים העסקיים טרם מיצתה החקירה וטרם גיבשה מסקנות לגבי השאלה, האם הופרו הוראות חוק ההגבלים העסקיים על ידי מי מהגורמים, אם לאו. כדאי גם לזכור, שאין זה פשוט למנוע תחרות בתחום התיירות באינטרנט וקשה להאמין שחברות התעופה הזרות תעשה כן.

כך או כך, ככל שצדדים מעוניינים בהסדר, מוטב לבדוק מנגנון של אישור הסדר כובל בין הצדדים שיבחן את טובת הציבור וישקול, בין השאר, את תרומת ההסדר הכובל לייעול השוק, הבטחת היצע מספיק, מניעת תחרות בלתי הוגנת ואת התועלת הצפויה לציבור, אשר תעלה באופן ממשי על הנזק העלול להיגרם לציבור.   

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם. 

 

email this page to a friend