אלת הצדק
עידוד למי שזקוק לעידוד – סיוע למארגני תיירות נכנסת לישראל באמצעות קרן שיווק

קוראי נשיונל ג'אוגרפיק רוסיה בחרו לאחרונה בישראל כיעד התיירותי השני הטוב ביותר בעולם בקטגוריית סיור ותיור. תיירנים וטיילים מתחילים להכיר ומגזיני תיירות אחרים בעולם מתחילים לכתוב על שביל ישראל, טיולי אופניים, הנגב ומקומות אטרקטיביים אחרים לסיור מעמיק ושונה בישראל.

20% מן התיירים באים לישראל למטרות חופשה ומנוחה, 18% למטרת תיור וטיול (לעומת 8% בלבד ב- 2009) ו- 31% למטרות צליינות. אחרים באים למטרות ביקור קרובים, עסקים ואחרות. למעשה, לשלוש המטרות התיירותיות באו בסה"כ 69% מן התיירים. 38% מן התיירים באו במסגרת חבילת סיור מאורגנת ו- 31% באו לטייל כנוסעים עצמאיים. נתוני שנת 2010 מראים כי חלה עלייה ניכרת באחוז התיירות למטרות תיור וטיול ועלייה בחלקם של הבאים במסגרות מאורגנות.

יעד משרד התיירות לשנת 2015 הוא 5 מיליון תיירים נכנסים לשנה, וזאת לאור הגידול בשנת 2010 לעומת 2009 וכיום מסתפקים ב- 3.45 מיליון תיירים נכנסים לשנה. אולם היעד מתרחק לאור המשבר הפוקד את אירופה, ממנה מגיעים כ- 65% מהתיירים הנכנסים, ומה שעוד צפוי ברחבי הגלובוס. 

במטרה לעודד ולהגביר את התיירות הנכנסת לישראל על-מנת להגדיל את הכנסות המדינה ממכלול השירותים הקשורים בהבאתם ובאירוחם של תיירים מחו"ל, מסייע משרד התיירות למארגני תיירות נכנסת לישראל באמצעות קרן שיווק, המשתתפת בחלק מהוצאות השיווק של אותם מארגנים על-פי אמות מידה ומטרות שנקבעו בנוהל הקרן, בהתאם לסדרי עדיפויות ומדיניות המשרד וכמובן, הכול מותנה בקיום תקציב מתאים.

השתתפות הקרן למארגן תיירות נכנסת בודד אינה עולה על 500,000 ₪, למעט הגדלה אפשרית של שיעור ההשתתפות באזורים ובמגזרים מוגדרים, וכוללת השתתפות בהפקת חומר פרסומי מוגדר ליעדים מוגדרים, הקמת ותחזוקת אתרי אינטרנט שתכליתם שיווק תיירות לישראל, השתתפות בהוצאות נסיעות שיווקיות לחו"ל לרבות תערוכות, ירידים ואירועים לעידוד התיירות לישראל בחו"ל, השתתפות בהוצאות הזמנת מקבלי החלטות מתחום התיירות לסיורי היכרות ולימוד בישראל, ואפילו השתתפות בפעולות שיווק של נציגות בחו"ל של מארגן התיירות. יפה.   

אלא מאי, אחת מדרישות הסף (מצטברות) להגשת בקשה לקרן הינה מחזור הכנסות מינימאלי מתיירות נכנסת של 2,000,000 ₪ עובר לשנה אשר בגינה מוגשת הבקשה. לאמור: הכניסה אפשרית למארגנים בינוניים-גדולים בלבד. הדרישות האחרות סבירות וכוללות פעילות כמארגן בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, סך הוצאה כספית מינימאלית של 100,000 ₪ בביצוע פעילות שיווקית המוכרת במסגרת נוהלי הקרן לשנה הרלוונטית ואי קבלת השתתפות מקבילה, ישירה או עקיפה, ממשרד התיירות או מגורם שלישי אחר. הקרן חשובה מאוד לקידום תיירות נכנסת לישראל והתוצאות כבר קרבות לבוא.

אולם, מוטב היה לו במקום להמשיך ולסייע למארגני תיירות נכנסת עם היקף פעילות מסוים בלבד, שהשקעתם ופעילותם אינה תלויה בקרנות הללו ושיווקם ממוקד על-פי רוב באותם קהלים שבויים והגידול של התיירות הנכנסת כפועל ישיר מפעילות השיווק שלהם אינו משמעותי, יעניק משרד התיירות בנוסף עידוד הכרחי ותמיכה משמעותית למארגני תיירות נכנסת קטנים, אשר ברעיונות המיוחדים שלהם יש כדי להביא לישראל קהלים חדשים ומגוונים באמת. פשוט לחלק את העוגה באופן שוויוני, מושכל ואפקטיבי יותר.

בשל חבילות התיור והסיור המיוחדות של מארגנים אלו, המשווקים את ישראל כיעד סיור אטרקטיבי מאוד מסיבות נוספות מלבד צליינות ונופש, נחשפים התיירים גם לצדדים אחרים ושכיות החמדה הנוספות והרבות הפזורות ברחבי ישראל.

עידוד המארגנים הקטנים והייחודיים יגשים את מטרות הקרן להגדלת הכנסות המדינה מתיירות נכנסת, היות ומדובר בתיירות איכותית ומעמיקה, הנשארת מספר ימים רב בישראל וכזו העושה גם שימוש נרחב בשירותי הספקים המקומיים בישראל. 

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

 

email this page to a friend