אלת הצדק
יפוג האפר הוולקני ולא יצא לנצח משפט

לנותני שירותי תיירות בכלל ולחברות תעופה בפרט עומדת, במרבית המקרים כגון: מלחמה, אסון, שביתה וכוח עליון אחר, הגנת הסיכול כאשר נבצר מהם לספק את השירותים.

בשורה של פסקי דין שהתקבלו בשנים האחרונות הכירו בתי המשפט בעולם בטענת הסיכול שהועלתה על-ידי חברות תעופה, שטענו שהתקיימות כוח עליון מהווה גורם מסכל ולכן אי עמידה בטיסות הקבועות, לא מהווה הפרת חוזה עם הנוסעים, אלא סיכול.

נסיבות, בהן נוסעים רבים נמצאים בחו"ל ללא אפשרות לעלות לטיסה בעקבות התפרצות הר געש שהביא לאיבוק השמיים ולסגירתם לטיסה, הן נסיבות, שאין אפשרות כמעט להיערך להן וכבר נקבע, כי כשאדם מהציבור בוחר לנסוע ולטייל בעולם, הוא לוקח על עצמו את כל הסיכונים הסבירים, הנובעים מהמתרחש בעולמנו. בתעבורה האווירית מתרחשות תקלות, מטוסים מאחרים, טיסות מבוטלות ואף חמור מכך. אסונות טבע ברחבי העולם, הינם אירועים, המתרחשים פעם בפעם ואין לומר, כי מדובר בתופעה שיש להתעלם ממנה, כאילו אין כל סיכוי סביר שתתרחש.

בבואו לדון בטענת הסיכול יבחן בית המשפט האם במועד כריתת החוזה חברת התעופה הייתה צריכה לצפות שקיום החוזה, דהיינו הטסת הנוסעים, הוא בלתי אפשרי? במקרה דנא, אין חולק שלגבי כרטיסי טיסה שנרכשו עובר להתפרצות הר הגעש ולהפסקת הטיסות, לא ניתן לומר שהיה על חברות התעופה לצפות שקיום החוזה אינו אפשרי. אך מה לגבי מכירת כרטיסי טיסה כעת, ששדות תעופה מושבתים, השמיים סגורים וספק רב אימתי תשוב התעבורה האווירית לפעילות סדירה?

מחד גיסא, מוטלת על חברת התעופה האחריות ליידע את הנוסע כי קיים ספק באשר ליכולת חברת התעופה להטיס אותו ליעדו במועד וכי כרטיס הטיסה שהוא רוכש הנו כרטיס עם תנאי מתלה או מפסיק, בהתאם לנסיבות, או כרטיס שתאריכיו אינם סופיים ולציין בפניו את המשמעויות, לרבות מועדי טיסה חלופיים, שינוי התאריכים ועניין התמורה. מאידך גיסא, גם על הנוסע מוטלת אחריות לצפיות התקלה ונוסע שבוחר לרכוש כרטיס טיסה בזמנים שכאלה עליו לדעת שיש סיכויים גדולים לכך שטיסתו לא תצא במועד וכל שיקבל הנו טיסה חלופית במועד הקרוב ביותר האפשרי מבחינת חברת התעופה.       

בית המשפט ייבחן, האם לאחר שביטלה את הטיסה כתוצאה מאירוע מסכל, נקטה חברת התעופה בכל האמצעים הדרושים להקטנת הנזק שנגרם כתוצאה מהביטול? כלום עם היוודע האירוע נערכה חברת התעופה לקיום טיסות מייד עם התפוגגות האפר הוולקני ופתיחת שעריי שמים והאם בפועל קיבלו הנוסעים סידור חלופי במועד המוקדם ביותר בסמוך לאחר האיבוק. פיצוי? אבק פורח!

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.  

 

email this page to a friend