אלת הצדק
התנהלות חברות התעופה בטיפול בנוסעים במהלך השביתה ולאחריה

מנכ"ל חברת אל על, אליעזר שקדי, אמר באחד מראיונותיו לכלי התקשורת כי "נעשה הכל כדי שלקוחותינו ישובו להרגיש בבית". אך האם אל-על וחברות התעופה האחרות ששבתו עשו כל שלאל ידם לעשות על-מנת שהנוסעים ירגישו בבית במהלך השביתה? האם חברות התעופה פעלו בהתאם לחוק והעניקו סיוע לנוסעים, לרבות הסדרת קורת-גג במהלך השביתה? לפי המראות הלא נעימים מנתב"ג התשובה ברורה. מנכ"ל אל על יודע היטב שלקוחותיו לא הרגישו בבית ואף לא קיבלו שירותי סיוע כדין במהלך השביתה.   

בהתאם לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "החוק"), נוסע שטיסתו בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות אינו זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה לחוק. יחד עם זאת, הנוסע בהחלט זכאי להשבת התמורה (בתוך 21 ימים מיום פניית הנוסע בכתב) או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו, וכן לשירותי סיוע הכוללים מזון ומשקאות, שירותי תקשורת, שירותי לינה ושירותי הסעה.

יוצא, אפוא, כי התנהלות אל על והודעתה לפיה תעניק "שובר לכרטיס בונוס לכל מי שטיסתו בוטלה ולא קיבל מענה" אינן עולות בקנה אחד עם הוראות החוק כאמור לעיל.

בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪ אם מצא כי החוק הופר ביודעין (בלי לגרוע מזכותו של הנוסע לקבל את ההטבות). בנסיבות דנא בהן חברות התעופה וארגוני העובדים משלבות ידיים לצורך היערכות וקיום השבתה מוגנת(?), ובהנחה שחברות התעופה מודעות להוראות החוק ויכלו להיערך בהתאם לצורך מתן שירותי הסיוע, וביתר שאת לאור המראות בשדות התעופה, יכול ובית המשפט ימצא כי הדבר נעשה ביודעין.  

בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמא, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או שינוי במועד המראתה או בתנאיה:

  1. אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו.
  2. עידוד הנוסע למימוש זכויותיו.
  3. היות ההפרה הפרה חוזרת.
  4. חומרת ההפרה ונסיבותיה.
  5. שוויה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.

תקופת ההתיישנות של תביעה בשל הפרת הוראות החוק היא ארבע שנים מיום שנוצרה עילה מזכה.

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

 

email this page to a friend